Logga in

Logga in

Årets Energipris

Kriterier
Norrköpings energipris ges till ett företag som aktivt driver sina energifrågor och
värderar dem högt. Företaget kan genom medvetna energival ha uppnått en betydande energieffektivisering, bidragit till övergripande klimatbesparingar, skapat ny innovation eller aktivt förmedlat hållbara energilösningar.

 

Nominerade:

 

Againity AB

Againity har ett innovativt system för småskalig elproduktion som tar tillvara på energin i lågvärdig värme, vilken ofta går till spillo. Förutom att ha installerat systemet på Norrköpings reningsverk med reducering av klimatgaser med 300 ton koldioxid per år är Agianity verksam på den internationella arenan med projekt i bland annat Afrika, Asien och Sydamerika. I Kenya projekteras nu en anläggning som producerar el av hushållsavfall och som reducerar utsläpp motsvarande vad en personbil genererar som åker hela 64000 varv runt jorden.    


 

Fastighets AB L E Lundberg

Lundbergs har som mål att senast år 2020 ha minskat den årliga energianvändningen till  max 100 kWh/kvm. Genom ett målinriktat arbete är man endast en procentenhet från att redan vara där. Bolaget värderar energifrågor högt, allt från inköp av förnybar el till installation av solcells- och laddlösningar, samt gröna hyresavtal. Lundbergs har visat att systematiskt arbete och viljestarkt ledarskap leder till förändring, vilket även kan inspirera andra i en bransch med stor potential inom energiområdet.

 


 

Fiskeby Board AB

Fiskeby Board tillverkar kartong av 100 % återvunna fibrer. Företaget återvinner hela 70 %  av insamlade pappers- och kartongförpackningar i Sverige varje år. I sin produktionsprocess omvandlar Fiskeby Board energin i det spillmaterial som inte kan återvinnas. Detta sker genom en effektiv förbränning till ånga och el som sedan används i tillverkningsprocessen. Företaget genererar dessutom biogas ur vattenreningssteg. Produktionen baseras på en medveten cirkulär energi-och materialåtervinning. 

 


Tipsa en vän

Tyckte du att den här sidan var intressant? Här kan du tipsa en vän om den.

Priset presenteras av: