Logga in

Logga in

Årets Energipris

Kriterier
Norrköpings energipris ges till ett företag som aktivt driver sina energifrågor och
värderar dem högt. Företaget kan genom medvetna energival ha uppnått en betydande energieffektivisering, bidragit till övergripande klimatbesparingar, skapat ny innovation eller aktivt förmedlat hållbara energilösningar.

 

Nominerade:

 

FRANCKS KYLINDUSTRI

Francks Kylindustri har i tre generationer varit en av Sveriges kompetensmässigt ledande aktör inom industriell kyla och värme, för omställning till hållbara och naturliga köldmedia. Deras lösningar med kylmaskiner och värmepumpar för bland annat kyl- och fryslager, logistikcenter och idrottsarenor handlar om att skapa funktionell och ekonomisk trygghet tillsammans med tydliga besparingar inom energi och miljö. Francks vision är att vara landets bästa arbetsplats för kyla och värme med kompetent och motiverad personal genom sin egen utbildningsakademi.


 

NORRKÖPING VATTEN OCH AVFALL

Norrköping Vatten och Avfall bidrar aktivt till ett hållbarare samhälle. Genom ett helt nytt insamlingssystem för avfall ökas möjligheten till källsortering i hushållen. Detta leder till att 50% av avfallet energiåtervinns till värme och el genom förbränning eller rötas för biogasproduktion. Nästan 45% materialåtervinns och den andelen ökar. En nyinvestering på reningsverket gör att all producerad biogas används som fordonsbränsle samt till värme- eller elproduktion. Naturligtvis sker hela insamlingen av avfall med fordon, som drivs med biogas.

 


 

TRANSDEV SVERIGE

Transdev driver idag 100% av Norrköpings kollektivtrafik med förnybara drivmedel. Spårvagnarna drivs med grön el och hela bussflottan körs med biogas. På detta sätt har man redan överträffat branschens mål på 90% för 2020. Biogas som drivmedel jämfört med fossilt bränsle minskar klimatpåverkan med ca 95%. En biogasbuss som är 15 meter lång tar ca 80 resenärer, om alla dessa satt i varsin bil skulle kön bli ca 300 meter lång. Dessutom har man infört ”smart körning”, som går ut på att minska energianvändningen. 

 


Tipsa en vän

Tyckte du att den här sidan var intressant? Här kan du tipsa en vän om den.

Priset presenteras av: